Son yıllarda modern,hiç duyulmamış orjinal isimler koymak oldukça moda bir davranış haline geldi. Kız ya da erkek bebekler için Kuran-ı Kerim’de geçiyor diyerek çok farklı isimler tercih ediliyor. Peki bu isimlerin manaları gerçekten söylenildiği gibi doğru mu? Kötü Anlama Gelen Ama Yanlış Bilinen İsimler Nelerdir?

Kötü Anlama Gelen Ama Yanlış Bilinen İsimler Nelerdir?

Son yıllarda modern,hiç duyulmamış orjinal isimler koymak oldukça moda bir davranış haline geldi. Kız ya da erkek bebekler için Kuran-ı Kerim’de geçiyor diyerek çok farklı isimler tercih ediliyor. Peki bu isimlerin manaları gerçekten söylenildiği gibi doğru mu?
İsim koymak gerçekten biraz zor bir görev. Bebeğinize vereceğiniz isim onu maddi manevi etkileyecektir. Bu yüzden manasının güzel olması gerekir. Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye bebeklere verilen birçok isim var. Ama bu isimler söylenilenlerin aksine manaları hiç de güzel olmayabiliyor.

Aleyna ‘bize ait, bizim üzerimize, bize ‘ anlamına gelen bir kelimedir sadece.

Bade; arap, içki, kadeh.

Belinay; Belinay’in anlamı ‘Peygamber çiçeği’ olarak belirtilmi؛tir, fakat bu kesinlikle yanlıştır.
Belinay ‘Peygamber çiçeği’ anlamına gelmeyen ve Kuran-i-Kerim’de yer almayan bir isimdir.

Ecrin; En gözde,popüler olan Ecrin’in anlamı çoğu yerde ‘Allah’ın hediyesi’ olarak geçiyor. Fakat Ecrin’in anlamı ‘Allah’ın hediyesi’ değil.
Ecrin isminin kِökeni Arapça olan ‘ecr’ kelimesinden gelir. Ecr ‘ücur, ücret’ demektir, ve Ecrin de ‘ücret’ demektir.
Bu konuda Değerli hocamız Nihat Hatipoğlu da programında Ecrin ismi hakkındaki gerçekleri açıklamıştı.

Eflal; Birçok internet sitesinde yazan ‘Cennetteki bir meyve ağacı’ anlami kesinlikle yanliştır. Eflal ‘Yara, zarar, bozukluk’ anlamına gelmektedir.

Eflin; Eflin’in anlami çogu sitede ‘Cennet kapisi’ olarak geçiyor, fakat bu kesinlikle dogru degil.
Çünkü bilinir ki Cennetin sekiz tane kapisi vardır, isimleri de söyledir: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen, Zikir-ilim
Efl Farsçada ‘Gurub etmek, batmak’ demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir.

Efnan; Arapça bir kelime olan Afnan’ın Tùrkçe karşılığıdır. Efnan’ın anlamı ‘ince dallar,çeşitler, şubeler’ anlamına gelmektedir.

Efra birkaç anlama sahiptir.
1.İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.
2.Kuruntulu, vesveseli adam.
3. Başının saçı tamam olan kimse.

Efsa; Efsa’nın anlamını hepimiz Cennette bir ırmak ismi olarak bildik,duyduk.Ama
Cennete dört ırmak var: Tesnim, Selsebil, Kevser ve Kafur.
Efsa Farsça olan afsūn kelimesinden gelir. Afsūn Türkçemize Efsun olarak geçmiştir ve ‘sihir, büyü,hile, ’ gibi anlamlar taşır.
Efsa ise ‘sihirbaz, büyücü, hileci’ demektir.
Sihir, büyü ve hile gibi olaylar İslamiyetçe men edilmiş ve büyük günahlardan sayılmıştır.

EfsunAnlam bakımından efsaya benzemektedir. Bu isim de konulmaması gereken isimler arasındadır.
1. Sihir, büyü, üfürük
2. Sihirbazların tuzağı
3. Hile ile yapılan kِötülükler.

Eliz Anlam bakımından hiç de bir bebek için uygun olmadığını görüyoruz.
1. Tekme, çifte
2. Sıçrama
3. El izi

Elvin Renkler, rengarenk, renkli, gökkuşağı renkleri anlamına gelmektedir.
Internette yazıldığı gibi ‘Cennet çiceği’anlami taşımamaktadır.

Tuana;Tuana’nın anlamı çogu insan tarafından beğenilip çocuklarına isim olarak veriyorlar.Çünkü bu ismin anlamını ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ olarak biliyorlar.
Fakat Tuana ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ anlamını değil,‘ay ışığı, güçlü, kuvvetli anlamını taşıyor.

Talya; Talya, daha doğrusu Thalia, Yunan mitolojisinde bir tanrıçanın ismidir ve bir müslüman ismi olarak kullanılamaz.

Suden; Bu isim Kuran-ı Kerim de geçiyor ama anlamı Peygamberimizin cennete sevdiği bir ağaç ismi olarak değil, başıboş, sorumsuz’ olarak geçiyor.

Sude Bu ismi tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu isim de birkaç manaya gelmektedir. İşte onlardan birkaçı
1. Ezilmiş, dövülmüş,sürülmüş
2. Terleyen
3. Boyalı, sürmeli

kotu_anlamli_ama_yanlis_bilinen_isimler_nelerdir