Dünyayla ilgili konuların konuşulduğu insanlarla ilgi kozmopolitan yada kozmopolit sözcüğü kullanılır. Peki kozmopolit nedir? Kimlere kozmopolit denir. Kozmopolitin sözcük anlamı ve tüm anlamları bu yazımızda

Kozmopolit kendini dünya vatandaşı gören, her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse anlamına gelmektedir

Kozmopolit genel olarak bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında kalması durumudur. Bu durum bütün insanlığın tek bir ahlaki topluluğa ait olduğu fikrinden ortaya çıkmıştır. Ulusçuluk ve vatanseverlik gibi tekil toplumcu düşünce akımlarına ve ideolojilere karşıt bir anlayıştır. Özellikle bu tür tekilci akımların aşırı etkinleşmesiyle ortaya çıkabilecek olan ırkçılığa tepki olarak da kullanılmaktadır. İdari, siyasi ve ekonomik olabileceği gibi kültürel, ahlaki ya da toplumsal da olabilir.

Kozmo Politini Kökenbilim

Kozmopolitan, Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir. Türk Dil Kurumu’na göre: “Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer” ve/veya “ulusal özelliklerini yitirmiş kimse” anlamına gelmektedir. Kozmopolitan, birden çok kökenden olan ve bunların tek bir tanesine değil de hepsini kabullenmiş kimsedir. Örneğin; babası Alman, annesi Rus, bakıcısı Fransız ve yaşadığı yer Çin olan biri ve bütün bu ailesel ve çevresel faktörlerden birine odaklanmak yerine her birine ayrı ayrı önem ve değer veren kişidir. Kozmopolitan bireyler genel olarak bölücülüğe, ırkçılığa, bireylere, toplumlara ve kültürel miraslara ve saygısızlığa karşı olan kimsedir, bir kozmopolitan için her insan her devlet her ırk değerli olabilir, her görüş her düşünce her fikir değerlendirilebilir.

kozmopolit; çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, kapsayan. kozmopolite özgü olan. ulusal özelliğini yitirmiş kimse, evrendeş.

kozmopolit, kozmopolite, kozmopolitan yada kozmopolitik gibi bir çok cümle türetilmiştir