Tüm bankalardan çekilen kredilerden (ihtiyaç, araç, eğitim) gibi kredi için, dosya masrafı iadesi mümkün. Kredi dosya masrafı iadesi için yapmanız gereken “Dosya Masrafı İade Dilekçesi” doldurmak ve kredi çekilen bankaya başvurmak gerekiyor.

Bu başvurudan olumsuz sonuç alındığında kaymakalıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmak gerekiyor. Eğer alacağınız 1.061 TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor.Sonuçları en geç 3 ay sonunda veriliyor. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri oluyor.

Dosya Masrafı Geri Alma Örnek Dilekçe
Nasıl başvurulur?

Bankaların komisyon ve masraf adı altında kestiği işlem masrafı adı altında toplanan paranın geri alınması için şu iki yolun izlenmesi gerekiyor:

1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup gönderin.

2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor.

Kredi dosya masrafını geri alabilmek için tüketici hakem heyetine yazılması gereken dilekçenin örneği;

Dilekçeye kesilen dosya masrafının makbuzunu eklemeniz tavsiye olunur.

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL ……… kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan ekte makbuzunu sunduğum ……TL kesinti yapılmıştır. Kesilen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih
imza

Adı Soyadı

şeklinde dilekçe doldurun veya müşteri temsilcisine giderek durumu anlatın. Genelde onlarda size yardımcı olacaktır. Çünkü bu yasal olarak sizin hakkınız. bankadan dosya masrafını geri almak bu kadar kolay en fazla 3 ay sonucu beklersiniz.