Kunut duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunan bir duadır. Kunut dualarının okunuşunu ve anlamı itibari ile güzel bir duadır. Peki özellikle ramazan aylarında teravihle yatsı namazı kılanlar kunut dularını nasıl ezberleyebilir. Kunut dualarını ezberlemenin kolay bir yolu varmıdır işte cevaplar

Kunut Duaları Nasıl Ezberlenir

Sure veya dua ezberlemek için ilk yapmanız gereken abdest almak ve “Ya Rabbî! Bana ezberlemeyi ve öğrenmeyi kolaylaştır” deyip samimi kalple dua edin.

ezber işi çokta kolay olmayan bir iştir çünkü insanlar günlük hayatında özellikle teknolojinin gelişmesiyle ezber yeteneklerini kaybetmeye başladı. Bu nedenle ezbere konsantre olmanız gerek

Ezber yapmak sabahları daha kolay olabiliyor. Çünkü o gün için tazelenmiş bir beyin yapınız oluyor.

Ezber yapacağınız yer sade dizayn edilmiş ve sessiz olsun. Fazla eşyanın olmadığı yerde gözlerinizi ve zihninizi meşgul edecek şeyler olmaz ve daha çabuk ezberinize yoğunlaşırsınız.

Sesli çalıştığınızda kulaklarınızdan da yardım alırsınız ve daha çabuk ezberlersiniz.

Kunut Dualarının Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları 1 Arapça

Kunut Duaları 1 Türkçe Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duaları Türkçe Anlamı

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duaları 2 Arapça

Kunut Duaları 2 Türkçe Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Kunut Duaları 2 Türkçe Anlamı

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

kunut dualarını bilmeyenler namazda başka dua okumasıda uygundur.