Kunut dualırının okunuşunu yazılı olarak daha önce yazılarımızda paylaştır. Kunut dualarının kolay ezberlenmesi için yöntemlerde bahsettik. Şimdi ise kunut dularının okunuşu ve anlamı sesli olarak dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.

Kunut Dualarının Okunuşu Sesli ve İzleyerek takip edebilirsiniz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PSX0WRn82kE[/youtube]

Kunut Dualarının Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları 1 Arapça

Kunut Duaları 1 Türkçe Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duaları Türkçe Anlamı

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duaları 2 Arapça

Kunut Duaları 2 Türkçe Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Kunut Duaları 2 Türkçe Anlamı

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut dualır vitir namazında okunan bir duadır.