Her yıl Kurban Bayramında unutulan ama namazlardan sonra getirilmesi gereken Teşrik Tekbirleri hakkında bilmedikleriniz sorular ve cevaplar

TEŞRİK TEKBİRLERİ
Soru: Teşrik tekbirleri ne vakit getirilir?
Cevap: Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı’nın arefe gününde, sabah namazından itibaren başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar sürer; toplam yirmi üç vakit tutan bu farz namazlardan sonra, (Allahu ekber. Allahu ekber. Lailâhe illallahü vallâhü ekber. Allahu ekber ve li’llâhi’l-hamd) diye bir defa tekbir getirilir. Buna “teşrik tekbirleri” denir.

Soru: Teşrik tekbirlerinin hükmü nedir?
Cevap: Teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir. 121

Soru: Teşrik tekbirleri kime vaciptir?
Cevap: Farz namazı kılmakla yükümlü olan herkese teşrik tekbirleri de vaciptir. Bu hususta tek başına namaz kılan ile imama uyan, seferî ile mukim, erkek ile kadın arasında fark yoktur.

Soru: Bu yirmi üç vakitten kazaya kalan namazların arkasından da teşrik tekbirleri getirilir mi?
Cevap: Evet, bu yirmi üç vakitten kılınmayan namaz teşrik günlerinde kaza edilince arkasından da teşrik tekbirleri getirilir. Daha sonra kaza edilirse tekbirler getirilmez. 122

121 Şafiîlere göre sünnettir. (Envar, 1/109).
122 Reddu’l-Muhtar, 2/179.