Dinimizde bazı terimler vardır. Bazı kurallar var ve bu kuralları anlatan terimler mevcuttur. Bun terimlerim başında mekruh geliyor. Mekruh Ne Demektir?

Mekruh Ne Demektir?

Dinimizde bazı terimler vardır.

Bazı kurallar var ve bu kuralları anlatan terimler mevcuttur.

Bu terimlerim başında mekruh geliyor.

Mekruh sözlükte ”sevilmeyen,nahoş görülen şey anlamına gelmektedir.

İslam’da “hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey” manasına gelir.

İslam’da dinî bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir.

Mekruh tahrîmen ve tenzîhen olmak üzere ikiye ayrılır.

* Tahrimen mekruh:

Allah ve Resulunun bir fiilin yapılmamasını, kesin ve bağlayıcı tarzda istemiş olmakla birlikte, bu istek haberi vahit gibi zannî bir delil ile sabit olmuşsa, buna “tahrîmen (harama yakın) mekruh” denir. Şu hadisi buna örnek gösterebiliriz: “Kişi, kardeşi izin vermedikçe, kardeşinin alış-verişi üzerine alış-verişe girişmesin ve dünürlük üzerine dünürlük yapmasın.” (bk. Buhârî, Nikâh, 45; Müslim, Büyü’, 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56). Hadiste, satış üstüne satış ve dünürlük üstüne dünürlük yapmaktan sakınılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda istenmektedir. Bunun hükmü, haram olması gerekirken, hadisin haber-i vahit olması nedeniyle “Tahrimen mekruh” sayılmıştır.

* Tenzîhen mekruh:

Allah ve Resulunun koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil “tahrimen (helâla yakın) mekruh” adını alır. Camiye gidecek kimsenin soğan ve sarmısak vb. kokusu çevreyi rahatsız edecek şeyleri çiğ olarak yemesi gibi. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Soğan ve sarmısak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun.” (Buhârî, Ezan, 160; Ebû Dâvud, Et’ime, 41). İkindi namazından sonra, güneş batmadan az önceye kadar nafile namaz kılmanın hükmü de tenzîhen mekruhtur.

mekruh_ne_demektir