Namaz,İslamın beş şartından bir tanesidir.Namaz çok önemli bir ibadet olduğunu ‘namaz dinin direğidir’ hadisinden anlıyoruz.Namazın önemini anlatan ayetler hangileridir?

NAMAZIN ÖNEMİNİ ANLATAN AYETLER

“Ben cinleri de, insanları da bana ibadet etmekten başka, bir şey için yaratmadım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah’tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan.” (ez-Zâriyât, 51/56-58)

“Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım dileyin, şüphesiz bu, (Allah’a) saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir.” (Bakara, 45)

“Doğrusu münafıklar Allah’ı aldatmak isterler. Halbuki o hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit de tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak pek az anarlar. Onlar ikisi arasında bocalayan kararsız kimselerdir. Ne bunlara, ne de onlara (taraf) olurlar. Allah’ın şaşırttığı kimseye sen asla yol bulamazsın.” (en-Nisa, 4/142-143)

“Herbir kişi kazandıkları karşılığında rehin alınmıştır. Ashabu’l-yemîn müstesnâ, cennetlerdedirler. Birbirlerine soru sorarlar; suçlular hakkında: ‘Sizi Sakara (cehenneme) ne sürükledi?’ Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik, yoksullara yedirmezdik, biz de dalanlarla birlikte dalardık. Din gününü de yalanlardık, nihayet ölüm gelip bize çattı.’ Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.” (el-Müddessir, 74/38-48)

” O kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru kıl, çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkor. Allah’ı zikretmek ise elbette en büyüktür. Allah ne yaptığınızı bilir.” (el-Ankebût, 29/45)

“O gün gerçek ortaya çıkar ve secdeye davet edilirler; o vakit güçleri yetmez. Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur. Halbuki o secdeye onlar sağ salimken davet olunuyorlardı.” (Kalem, 42-43)

“Namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.” (Nisâ, 103)

“Söyle iman etmiş olan kullarıma, namazı kılsınlar.” (İbrahim, 31)

“Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekâtı verirlerse, sizin din kardeşinizdirler. biz bilen bir kavme âyetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz.” (Tevbe, 11)

“Namazlara dikkat edin, özellikle orta namaza… kalkın Allah için divan durun” (Bakara, 238)

“Bunlardan sonra ise namazı zayi eden, arzularına uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay (cehennem) ile karşılaşacaklardır.” (Meryem, 19/59)

“Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber’e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.” (Nûr, 56)

“Doğrusu insan hırslı (ve huysuz) yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu (yoksullara) yardım etmez (sıkı sıkı tutar). Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Onlar ki, namazlarını sürekli kılarlar.” (Meâric, 19-23)

“Mü’minler gerçekten felâh bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşû içindedirler. ” (el-Mu’minun, 23/1-2)

“Onlar gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar.” (el-Bakara, 2/3)

“Bunlardan sonra ise namazı terkeden, arzularına uyan bir kavim geldi. İşte onlar ğay (kötü bir sonuç, cehennem) ile karşılaşacaklardır.” (Meryem, 19/59)

“Ey iman edenler! Cuma günü için namaza çağrıda bulunulduğu vakit, Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın…” (el-Cum’a, 62/9)

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başlarınıza, meshedin her iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünub iseniz yıkanıp temizleniniz…” (el-Maide, 5/6)

“(Bunlar) kendilerini ticaretin de, alışverişin de Allah’ı anmaktan, namazdan, zekâtı vermekten alıkoyamadığı yiğitlerdir. Onlar kalblerin ve gözlerin (dehşetten) halden hale döneceği bir günden korkarlar.” (en-Nur, 24/37)