İbadet dinimizin emrettiği inancını, inandığını gösterme yollarıdır. Namaz, oruç, hac, zekat başlıca temel ibadetlerdendir. Neden İbadet Ederiz?

Neden İbadet Ederiz?

İbadet dinimizin emrettiği inancını, inandığını gösterme yollarıdır. Namaz, oruç, hac, zekat başlıca temel ibadetlerdendir.

İbadet etme, kişinin kendini Allah’a gösterme yoludur. O’nun emrine boyun eğdiğini, O’nun emirlerini dinlediğini gösteren en etkili yoldur.

Temel ibadetlerin haricinde yapılan ibadetlere amel-i salih de denir. Sadaka vermek, başkalarına güleryüz göstermek, anne babaya iyilik etmek, akrabayı koruyup gözetmek, yaptığı işi düzgün yapmak, çalışkan olmak da bir ibadettir. Dinimiz bu dünyada kazanacağımız sevap ve iyiliklere büyük önem vermiş ve üzerinde durmuştur.

İbadetler yalnızca sevap kazanmak için yapılmaz. İbadetlerin hem kişinin kendisini, hem de toplumu ilgilendiren girift bir yapısı vardır. Yani bir Müslüman ben köşeme çekileyim, namazımı kılayım, orucumu tutayım, kimseye karışmayayım diyemez. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Diğer insanlarla sürekli iletişim halindedir. İhtiyaçlarını karşılamak için de her zaman bir başka insana muhtaçtır. Dolayısıyla ibadetlerini yapan, Allah’ın yolunda yürümeye çalışan bir insan mutlaka çevresini de etkileyecektir. “İnsanlar kıyafetleriyle karşılanırlar, ahlakıyla uğurlanırlar.” diye bir söz vardır. İnsan ne kadar kendini ahlaklı yaşamaya, ahlakını güzelleştirmeye adarsa, nefsinin istediklerini dizginlemek için uğraşırsa o kadar çevresi tarafından sevilecek ve takdir görecektir. Bazen insanların değer yargıları değişip iyiye kötü, güzele çirkin deme ihtimalleri de vardır. Ama Kuran’ın hükümleri hiçbir asırda değişmez. O yüzden insanların beğenilerini değil, Allah’ın emirlerini yerine getirip getirmediğine bakılmalıdır. İbadetlerimizi eksiksiz yerine getirebilmek ümidiyle…

neden_ibadet_ederiz