Başkomseri duyduk ama başpolisi yeni yeni duyuyoruz. Başpolis nedir? Başpolis kime denir sorularına bu yazımızda cevap bulacaksınız. Emniyet teşkilatı için 10 bin kişilik Başpolis ataması gerçekleştirilecek. Başpolis nasıl olunur sınavı varmı gibi sorular şu anda en merak edilen sorularlar arasında. Başpolislikle ilgili tüm soruların cevapları

Danıştay, emniyet teşkilatında ilk kez uygulanan başpolisliğe izin verdi. Danıştay kararına göre 9 bin 224 polisin başpolisliğe terfi ve atama işlemleri başladı.

İçişleri Bakanlığı geçen yıl “Başpolis Memuru Yönetmeliği” çıkarmıştı. Buna göre mesleki başarı ve kıdeme sahip polis memurları başpolislik için başvuruda bulunabiliyor ve bu doğrultuda başka illere de atamaları yapılabiliyordu.

Yönetmelik çıktıktan sonra bazı polis memurları yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştı. Bu polis memurları, bir ildeki polislerin bir başka ildeki başpolislik kontenjanına atanmalarına itiraz etmişti.

Davanın ilk aşaması Danıştay 12’nci Dairesi’nde görülmüştü. Daire, yönetmelikteki özellikle “başka illerdeki kontenjanlara atanma” düzenlemesinin eşitliğe ve yasaya aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Danıştay 12’nci Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 12’nci Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Yani başpolisliğe terfi ve atanma kriter ve kurallarını yerinde buldu. Karar Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaşmadan uygulanmaya başlandı. Kararın gerekçesinin yazımı devam ederken, Genel Müdürlük Danıştay Başkanlığı’ndan “Yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığı, gerekçe yazıldıktan sonra tebliğ edileceği” yönünde yazı aldı. Genel Müdürlük bu nedenle başpolisliğe terfi ve atama işlemlerini uygulamaya başladı.

Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan değişikliğe göre, Emniyet Teşkilatı Personeli kimlik kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli” tanımındaki polis memuru ifadesine başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru rütbeleri de eklendi.İşte yönetmeliğin değişen maddesi;
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI İLE POLİS KİMLİK
KOKARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/7/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli” tanımındaki “Polis Memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Başpolis olma şartları
Yönetmeliği tamamı için tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101028-4.htm

Başpolislik maaşları hakkında şu an için net bir bilgimiz yoktur. İlerleyen dönemlerde bunanla ilgili bilgiler sitemizde yer alacaktır.