Ülkemizde birçok sınav uygulaması yapılmaktadır. Ehliyet sınavı,üniversiteye giriş sınavı,açıköğretim sınavı bunlardan başlıcalarıdır. Bu sınavlar yapılırken sınıflarda duran ve kitapçıkları dağıtıp gözetmenlik yapan öğretmenler var.ÖSYM’de görev alan öğretmenler ne kadar ücret alıyorlar?

ÖSYM’DE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER NE KADAR ÜCRET ALIYORLAR?

ÖSYM ve Meb’in yapmış olduğu sınavlarda görev alan öğretmenler ek ücret alıyorlar.

ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda sınav günü görev alanlar sınav gününe mahsus olmak üzere 91 TL alıyorlar.
Bina sınav sorumluları ve bina yöneticileri ise sınav gününe mahsus olmak üzere 120 TL alıyor.
Fiilen soru yazımı, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alan öğretim elemanları ise saat başına çalışma için 22 TL alıyorlar.

Açıköğretim sınavlarında ise;
Bina sınav sorumluları ile bina yöneticileri 200 tl alıyorlar.
Diğer görevliler ise günlük 143 TL ücret alıyorlar.
Sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı sağlayan her bir öğretim elamanı her gün için 286 TL ücret alıyor.
Sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı sağlayan diğer her bir personel her gün için 143 TL üsret alıyor.