Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla şimdi herkesin merak ettiği özel yetkili mahkemelerin yani öym lerin yerine bundan sonra hangi mahkemeler bakacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin tüm detaylar bu haberde

Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldı mı

Özel Yetkili Mahkemeler’le ilgili önerge Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. ÖYM’ler yerini bölgesel ağır ceza mahkemelerine bırakıyor.

Özel Yetkili Mahkemeler Yerine Hangi Mahkeme Bakacak

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti’nin özel yetkili mahkemelere ilişkin verdiği önerge kabul edildi. Uzun zamandır tartışılan ÖYM’ler, yerini bölgesel ağır ceza mahkemelerine bıraktı.

Meclis’te önerge görüşülürken, iktidar partisi AK Parti ile muhalefet partileri milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.
Reklam

Özel Yetkili Mahkemelerin Görevi Neydi

TBMM Genel Kurulu’nda, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine, HSYK tarafından yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ve arkadaşlarınca, 3. Yargı Paketi’ndeki 74. madde üzerinde verdiği önerge kabul edildi. Buna göre, TMK 10. maddesinin başlığı, ”Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi” olarak değiştiriliyor.

Özel Yetkili Mahkemeler Neden Kaldırıldı

TMK kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine, HSYK tarafından yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri, Adli Yargı Adalet Komisyonu’nca, bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile Askeri Mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklı kalacak.

TMK kapsamına giren suçlarla ilgili olarak soruşturma, HSYK’ca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılacak. Bu Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başka mahkemelerde ve işlerde görevlendirilemeyecek.

Türk Ceza Kanunu’nun(TCK), ”Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, ”Anayasayı ihlal”, ”Yasama organına karşı suç”, ”Hükümete karşı suç”, ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan” ”Silahlı örgüt”, ”Silah sağlama” ve ”Suç için anlaşma” maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlemiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacak.