Tarihte en şaşalı bir döneme sahip olan padişahlardan birisi de Kanuni Sultan Süleymen zamanıdır. Kanuni’nin yakın arkadaşı ve danışmanı olan Pargalı İbrahim Paşa iyi bir devlet adamı olduğundan hep üst düzey devlet görevlerinde yer aldı. Pargalı Damat İbrahim Paşa neden öldürüldü? Pargalı Damat İbrahim Paşa kimdir?

PARGALI DAMAT İBRAHİM PAŞA KİMDİR?

Bugün Yunanistan’da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda doğumunda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir Babası bir balıkçıydı (İbrahim Paşa’nın anne ve babasını Sadrazamlığı sırasında İstanbul’a getirttiği kayıtlara geçmiştir) 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa’da bir dul kadına satıldı.Dul kadın İbrahim paşanın eğitimiyle oldukça fazla ilgilendi.Keman ve benzeri müzik aletlerini güzelce çalabilecek kadar iyi eğitim aldırdı. Kanuni şehzadeliği sırasında Manisa’da karşılaştığı ve arkadaşlık kurduğu İbrahim’i maiyetine aldı.

PARGALI DAMAT İBRAHİM PAŞA’NIN YÜKSELİŞİ

Kanuni’nin maiyetinde idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışmanı oldu Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devletinde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik (1528?29-1536) dahil olmak üzere en üst düzeylerde görevlerde bulundu

Kanuni’nin Padişah olması ile birlikte ilk önce Hasodabaşılık görevine atandı Ve bu noktadan sonra kendi yetenekleri ve Kanuni ile aralarındaki sıradışı güven ve ilişki sayesinde hızla yükseldi

1521′de Belgrad’ın Fethinde görev aldı 1522′de Rodos seferine katıldı 1523′te (Çeşitli kaynaklarda 1522 ve 1524 olarak da tarihlenmektedir EJ Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 2 By Martijn Theodoor Houtsma’ a göre 27 Haziran 1524) sadrazamlığa getirildi 1524′te Kanuni’nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi Mısır’da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı

Daha sonra Anadolu’daki Kalenderi isyanlarını bastırmakla görevlendirildi Anadolu’da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi I Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2 Macaristan seferine katıldı Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın müzakerelerini yürüttü Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı Tebriz’i aldıktan sonra Kanuni’ni kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat’ın fethinde görev aldı.

HÜRREM SULTAN’IN ENTRİKALARI VE İBRAHİM PAŞA’NIN ÖLÜMÜ

Mahidevran Sultan ve Hürrem Sultan’ın çocukları arasında sürekli bir gerginlik vardı Kanuninin Manisa valisiyken evlendiği Mahidevran Sultan dan olma oğlu Mustafa, Karaman valiliği yapıyordu Hürrem Sultan ise oğullarından birini tahta çıkarıp valide sultan olmak istiyordu Pargalı İbrahim Mustafa yanlılarındandı Hürrem Sultan bir gece Pargalı İbrahimi saraya eğlenceye çağırdı[kaynak belirtilmeli] Eğlenceden sonra Pargalı İbrahim saray avlusunda gezinirken Hürrem Sultan, Pargalı İbrahimi boğdurtmaya çalıştı[kaynak belirtilmeli] Hatta iddialara göre Pargalıyı kendi boğmaya çalıştı ama yapamadı[kaynak belirtilmeli] 1536 yılında boğularak öldürüldü.