Muhteşem Yüzyıl dizisinde önemli bir rolü olan Pargalı İbrahim Paşa,Kanuni Sultan Süleyman’ın eniştesi rolünde. Ama son günlerde doğru bildiğimiz bu bilginin aksi söyleniyor. Pargalı İbrahim Paşa Kanuninin eniştesi mi? Pargalı Kanuninin eniştesi değil mi?

PARGALI İBRAHİM PAŞA KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ENİŞTESİ DEĞİL Mİ?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşiyle evli olan Pargalı İbrahim Paşa gerçek hayatta evli değilmiş. Dizide Kanuni’nin en yakın arkadaşı,danışmanı ve eniştesi rolünde gösterilmiş.
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler-Seçme Makaleler 2” adlı kitabındaki bir makalesinde yazar, İbrahim Paşa’nın Padişah’ın damadı olduğuna dair hiçbir kaydın bulunmadığını söylüyor.

Bu bilgiyi ise İbrahim Paşa’nın tezkirecisi ve sonra reisülküttap olan Celalzade Mustafa Çelebi’ye dayandırıyor: “Paşa’nın en yakını ve en çok itimat ettiği adamı olduğundan Mustafa Çelebi’nin Tabakatü’l-Memâlik isimli eserindeki kayıttan anlaşılacağı üzere damatlığı hakkında bir ima dahi olmadığı gibi zevcesinin de hanedana uzaktan yakından mensubiyetine dair bir mütalaa zikredilmemektedir.”