Kuran’da peygamber mucizelerine sıkça atıf yapılır. 25 peygamberin ismi Kuran’da geçer ve onların hayatlarından, gönderildikleri kavimlerin keyfiyetinden bahsedilir. Bunlardan bahsetme amacı sadece o kavimler hakkında bilgi sahibi olmak, onların yaşayışlarını öğrenmek değildir. Peygamber Mucizeleri İnsanlara İşaret Mi?

Peygamber Mucizeleri İnsanlara İşaret Mi?

Kuran’da peygamber mucizelerine sıkça atıf yapılır. 25 peygamberin ismi Kuran’da geçer ve onların hayatlarından, gönderildikleri kavimlerin keyfiyetinden bahsedilir. Bunlardan bahsetme amacı sadece o kavimler hakkında bilgi sahibi olmak, onların yaşayışlarını öğrenmek değildir.

Kuran kıyamete kadar sürecek ilahi bir kitap olduğuna göre, elbette kıyamete kadar gelecek insanların da bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi lazımdır. Bu mucizelerin anlatımıyla Allah, bizlere peygamber mucizelerinin benzerlerini bizim de yapmamız, yapabileceğimiz gerektiğini vurgulamak içindir. Onların aynısı olmasa bile benzerlerini yapmaya çalışmak, bu yolda çabalamak önemlidir.

Mesela Hz. İbrahim’in çok geniş bir alana yayılan ateşin içerisine atılıp yanmaması, vücudundaki elbiselerine bile zarar gelmemesi mucizesi bize der ki: Ey insanoğlu! Kullarımdan bir tanesi bana sonsuz güvendi, teslim oldu. Ben de ateşi onun emrine verdim. İşte herşeyi yakan ateş ona hiçbir şey yapamadı. Eğer siz de bana teslim olup inanırsanız, siz de ateşi kontrol edebilirsiniz. Haydi yapın bakalım, göreyim sizi. İşte itfaiyecilerin giydikleri ateşte yanmayan kumaşlar bu mucizelerin eseridir.

Bir diğer peygamber örneğimiz Hz. Musa’dır. Hz Musa’nın asasından ve onun taşa vurunca, toprağa vurunca su çıkarmasından bahseder Kuran’da. Bununla demek ister ki: Siz de öyle aletler bulun ki her yerden su çıkarabilsin. İşte size artezyen kuyularını açan aletler. Bunun gibi pekçok mucizeleri bu minvalde değerlendirebiliriz.

Allah Kuran’ı hakkıyla anlayan, anladığıyla amel eden kullarından eylesin. Amin.

peygamber_mucizeleri_insanlara_işaretmi