Tüm yazılım dillerinde olduğu gibig php de de veri türleri tipleri vardır. Veri tipleri bir çok yerde kullanılır. Özellikle string ve integer veri tipleri en çok kullanılan ve kullanılırken dikkat edilmesi gereken tiplerdir.

PHP altı farklı genel veri tipine sahip.

Tamsayı (Integer): 5 ya da 2157 gibi.
Çift (Double): 10,5 ya da 1,5 gibi.
Alfanümerik, yazı ya da metin türü de diyebiliriz (String): “okubil.com” gibi.
Mantıksal (Boolean): true ya da false yani yanlış ya da doğru.
Nesne (Object)
Dizi (Array)

PHP’de değişken tipleri oluşturduğunuz değişkenlere uyguladığınız değişikliliklere göre otomatik olarak belirlenir. Yani bir değişkene ilk tanımlamasında bir sayısal değer verdiyseniz tipi otomatik olarak tamsayı ya da duruma göre çift olur.

$sayi = 12345;

oluşturduğumuz $sayi değişkeni tipi otomatik olarak tamsayı oldu.

Eğer sayıları tırnak içine alıp yazsaydık bu değerler sayı yerine alfanümerik muamelesi görürdü. Çünkü tırnak içinde yazacağımız değerler alfanümerik olur
[php]
$yanlis = "12345";
$dogru = "selam dünya!";
[/php]

Sayıları matematiksel olarak kullanacaksak onları tırnak içinde yazmamamız gerekiyor.

php