Php dizilerde hem sayısal hem metin elemanları olabilir. Biz bazen bir dizide bululanan sadece sayısal değerlerin toplamını isteyebiliriz. Bunun için array_sum fonkisyonu bize yardımcı oluyor. Bir çok çeşitli şekilde işimize yarayacak olan fonksiyonunun kullanımı öğrenelim

Kullanımı : array_sum();
Görevi : Bir dizinin sayısal elemanlarını toplar

[php]
<?php
$sayilar = array(3,4,5,6,7)
echo array_sum($sayilar);
?>
[/php]

Çıktı 25

Çift ve tek sayılar olarak toplama işlemi yapalım.
[php]
<?php
for($i = 1; $i<20; $i++){
if(($i % 2) == 0){
$cift_sayilar[] = $i;
}else{
$tek_sayilar[] = $i;
}
}
$cift_toplam = array_sum($cift_sayilar);
echo ‘Çift sayıların toplamı : ‘.$cift_toplam."<br/>";
$tek_toplam = array_sum($tek_sayilar);
echo ‘Tek sayıların toplamı: ‘.$tek_toplam. "<br/>";
?>[/php]
Çıktı olarak

Çift sayıların toplamı : 90
Tek sayıların toplamı: 100

php