Php de dizilerin önemini daha önce bir çok kez söyledik. Şimdi dizilerde bir çok işlemi yapabileceğimiz fonksiyonları inceleyeceğiz. Dizi fonksiyonlar diziler üzerinde bize lazım olabilecek bir çok işlemi yapmamız yardım edecektir.

dizi fonksiyonlarılist() fonksiyonu
bir diziden istediğimiz isimde değişken elde etmek için kullanılır.

[php]
<?php
$dizi=array(‘ahmet’,’mehmet’,’kamil’,’nergiz’);
list($ad1,$ad2,$ad3,$ad4) = $dizi;
echo "Üye isimleri : $ad1, $ad2, $ad3, $ad4";
?>
[/php]

çıktısı
Üye isimleri : ahmet, mehmet, kamil, nergiz

php_dersleri_2014