Php yazılımında dizilerin önemine hep değiniyoruz. Dizilerde kendi içinde bir çok fonksiyonla bize kolaylık sağlıyor. Bunlardan birtaneside dizinin ilk elemanını veya son elemanını hatta ilk elemandan sonraki elemanını öğrenmemizi sağlayacak fonksiyonlar

Dizinin ilk elemanını, son elemanının, ilk elemandan sonraki elemanı, elemandan öncek elemanı verecek fonksiyonlar şunlar: current(), end(), next(), prev(), reset()

[php]
<?php
$dizi = array("A","B","C");
echo current($dizi);
echo end($dizi);
?>
[/php]

current dizinin ilk elemanını verir
end dizinin son elemanını verir

[php]
<?php
$dizi = array("A","B","C");
echo current($dizi);
echo next($dizi);
?>
[/php]

çıktı olarak A B olacaktır
current ile A next ile A dan sonraki dizi elemanı gelecektir.

[php]
<?php
$dizi = array("A","B","C");
echo end($dizi);
echo prev($dizi);
?>[/php]

end fonksiyonu ile dizinin son elemanını
prev ile dizinin son elemanından bir öncekini verir

çıktı olarak C B olacaktır.

[php]
<?php
$dizi = array("A","B","C");
echo end($dizi);
echo reset($dizi);
?>
[/php]

end() fonksiyonu ile dizinin son elemanını reset fonksiyonu ile başa döndürülür (sıfırlanır) ve ilk elemanın, yani A harfinin ekrana yazdırır

Çıktı olarak C A

php_nasil_ogrenilir