İki dizi arasında ortak elemanları bulduk. iki dizi arasında ortak olmayan elemanlarıda bulduk. Şimdi sıra geldi iki dizi arasında ortak olan elemanların kaç adet olduğuna. Php iki dizi arasındaki ortak elemanların kaç adet olduğunu ve bunların neler olduğunu öğrenelim

Fonksiyon adı : array_count_values()
Fonksiyon görevi : Bir dizideki benzer elemanlardan kaç tane olduğunu bulur, bu bir metin de olabilir metni explode() ile dizi formatına sokarak işlem yapabiliriz

[php]
<?php
$ayir= explode(" ", "bir iki iki üç bir iki iki üç üç");
$dizi = array_count_values($ayir);
arsort($dizi);
$dizi=array_flip($dizi);
foreach($dizi as $anahtar => $deger){
echo $deger. ‘ (‘. $anahtar.’ tane var)<br/>’;
}
?>
[/php]

iki (4 tane var)
üç (3 tane var)
bir (2 tane var)

php_cookie_olusturma_silme