Php impoled fonksiyonu ile istediğimiz bir dizinin arasına istediğimiz bir şeyi yerleştirebiliriz. implode fonksiyonu bizlere özellikle oluşturduğumuz dizilerde yardımcı olacaktır. Mesela dizi arasına virgül koyma yada nokta koymak veyada boşluk bırakmak istediğimizde yardımcı olacaktır

Php implode fonksiyonu kullanımı
implode(” – “, $dizi) dizi elemanları arasına – koyar
[php]
<?php
$dizi = array("Matematik","Fizik", "Kimya", "Edebiyat");
echo ‘<table border=1>’;
echo ‘<tr><td>’.implode(‘</td><td>’,$dizi).'</td></tr>’;
echo ‘</table>’;
?>[/php]
php_nasil_ogrenilir