str pad fonksiyonu yine kullanışlı bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Str pad fonksiyonu ile istediğimiz bir değişkenin karakter sayısını kendimiz belirtebilir ve mevcut değişkeni bu karaktere kadar istediğimiz harfle veya sayı ile tamamlayabiliriz

str_pad
[php]<?php
$sayi= "521412";
echo str_pad($sayi, 10,’0′);
echo "<br>";
echo str_pad($sayi, 10, ‘0’, STR_PAD_LEFT);
echo "<br>";
echo str_pad("Selam", 12, ‘*’, STR_PAD_BOTH);
?>
[/php]

php_dersleri_2014