Php yazılım dilinde sayım yapmak bize çokca lazım olan bir olaydır. Kimi zaman dizilerin sayısı kimi zaman ise bir metnin uzunluğu bizim işimize yarar. Şimdi metin uzunluğu ile ilgili olarak bir fonksiyon göreceğiz. strlen fonksiyonu

Strlen fonksiyonu ile bir değişken içindeki metinin uzunluğunu alabiliriz. yine bununla ilgili bir çok örnek yapılabilir. Mesela belirli uzunluktaki metini kesebilir. veya bununla ilgili kontrol oluşturabilirsiniz. Mesela tc kimlik numarasının 11 karakter olmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanımı
strlen()

örnek
[php]
<?php
$str= ‘Merhaba Php’;
echo strlen($str);
?>
[/php]
Çıktı olarak 11 verecektir