Strpos fonksiyonu phpde bize bazı yerlerde yardımcı olacak bir fonksiyondur. Bir metin içinde aranan bir karakteri yada karakter grubunun var olup olmadığını varsa sırasını bize verir

kullanımı
strpos()
[php]
<?php
$sira = strpos(‘Ahmet Kemal. Mustafa Arslan’, ‘.’ );
if($sira){
echo ‘Nokta var Sırası ‘. $sira; // Çıktı olarak
}
?>
[/php]

strpos fonksiyonu yine özel çalışmalarda bize yardımcı olacak bir fonksiyon.

php_ornekler