Polis halkın huzurunu sağlamak,can ve mal güvenliğini korumakla mükelleftir. Görev bakımından oldukça zor bir iştir. Her türlü insanla muhatap olup görevlerini tam yerine getirmek zorundadırlar. Polisin Yetkileri Nelerdir?

Polisin Yetkileri Nelerdir?

Polis olmak oldukça zor bir görevdir.

Her türlü zorluğa rağmen asayişi sağlamak oldukça zorundadırlar.

Kanunlara göre bu zorluklara karşı koyabilmeleri için bazı haklara sahiptirler.

* Parmak İzi ve Fotoğraf Alma Yetkisi,
* Bazı İşyerlerini Açma Yetkisi,
* İzinle Açılan Yerleri Kapatma Yetkisi,
* Zapt Yetkisi,
* Arama Yetkisi( Yasa gereği eğer ikinci bir suçu teşkil edecek durum söz konusu değilse Görevli veya nöbetçi hakimden arama kararı alınarak yapılır. Eğer o an ki durum aciliyet söz konusu taşıyor ve arama yapılmadığı taktirde ikinici bir suçu doğuracağı seziliyorsa polis memurunun üstünden bile emir almasına gerek kalmıyor fakat bunu raporunda belirtmek kaydıyla… ) ,
* Yakalama Yetkisi,
* Davet Yetkisi,
* Men Yetkisi,
* Meskene Girme Yetkisi(Gerekli arama ve girme izni gerekir ),
* Zor Kullanma Yetkisi,
* Silah Kullanma Yetkis,
* Göz altına Alma Yetkisi(Polis Direk şüpheli konumunda gözaltı yapabilir)
* ÜST ARAMA KOŞULU
Spor karşılaşmaları, miting, konser gibi yerlerde polis, savcılık emri olmadan üst araması yapabilir. Bir binayı korumakla yükümlü polis memurları, içeri girmek isteyen kişileri arayabilir. Direnenler, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 32. maddesine göre para cezası öder.

Polis biber gazı kullanma yetkisine sahiptir.