Hayatını İslamiyeti anlatmaya adayan Said-i Nursi Hazretleri, ömrünü hep mahkeme ve sürgünlerde geçirmiştir. Yazdığı ve okuduğu eserlerde hep bir suç unsuru arayan devlet, sonunda Said-i Nursi Hazretlerini serbest bırakmıştır. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin görülmemiş fotografları..

BEDİÜZZAMAN SAİD-İ NURSİ HAZRETLERİNİN YAYINLANMAMIŞ FOTOGRAFLARI

Bediüzzaman’ın sağında ve solunda yer alan 1927 doğumlu İsmail Doyuk ve 1930 doğumlu Ahmet Atak’ta bulunan fotoğraflar çok net olmasa da yine de önemli bir belge niteliğinde.


Hayatı hapis, sürgün ve mahkemelerde geçen Said Nursi, 1952 yılında mahkeme çıkışı etrafındaki askerler ve büyük kalabalığa rağmen dimdik duruşuyla dikkat çekiyor.

Adliye merdivenlerinden çıkarken…