Php de kullanıcıların seçim yaptığı listelerden neyi seçtiğini gösteren küçük bir örnek yapacağız. List menüden seçeneklerden hangilerinin seçilmiş olduğunu gösteren bir örnek