Son yıllarda müslümanlığa geçiş artarak devam ediyor.Din değiştirenlerin dörtte üçünü kadınlar oluşturuyor.Müslüman olanların eski dinleri hangileridir? Son bir yılda kaç kişi müslüman oldu?

İslamiyet’i seçenlerin büyük bir bölümünün daha önce Hristiyan olduğu belirlendi.

İslamiyet’e geçenlerin daha çok gençler olduğu da ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre bir yıl içinde 634 kişi din değiştirerek Müslüman oldu. Bunların 467’si kadın. Kadınların neden İslamiyet’i seçtikleri sorusuna verdiği yanıtların başında “inceleme ve araştırma” geliyor.

Türkiye’de bir başka dinden İslamiyet’e geçenlerin yaklaşık dörtte birini Almanlar oluşturuyor. Onları Rusya, ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşları takip ediyor. Diyanet verilerinde ilginç bir ayrıntı da dikkat çekti. 47 Türkiye vatandaşı, bir yıl içinde bir başka dinden İslamiyet’e geçti. Bunların 41’i kadın, 6’sı ise erkek. İslamiyet’i seçenlerin büyük en büyük çoğunluğunu 21-30 yaş arası gençler oluşturdu (toplam 257 kişi). 31-40 yaş arasında da 175 kişinin İslamiyet’i seçtiği tespit edildi.