Bilindiği üzere bu hafta mısır’da darbe yapıldı. ve yönetim askeri güçlere geçti. Askerin ilk açıklamasıyla teknokrat hükümet kurulacağı açıklandı. Peki teknokrat hükümet ne demek. Teknokrat hükümetin yönetim şekil nasıl oluyor. Konuyla ilgil geniş açıklamayı yazımızda bulabilirsiniz.

Teknokrat Hükümet Nedir

Teknokrasi, tüm karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir. Yönetim kademelerinde sadece, bilgi, deneyim ve yetenek sahibi bilim adamları, mühendisler, ve teknolojistler yer alır.

    Teknokrasinin başlıca özellikleri :       

  • Siyasi kurumların yönetimi, teknokratlardan oluşan ‘uzmanlar kurulu’ ile yürütülür.
  • Siyasi ve ekonomik süreçler bilime ve rasyonalizme dayandırılır.
Teknokrat Hükümet Nedir ?

Teknokrat Hükümet Nedir ?

Teknokrasi taslağını 1912 yılında ilk Thorstein Veblen öne sürdü. Veblene göre, sibernetik sistemlere hakim oldukları için, mühendislerin devleti yönetmeleri gerekir. Daha çok Büyük Bunalım’ın egemen olduğu 1929 sonrasında zemin bulmuştur; günümüzde ise sadece ansiklopedik yaklaşımlarda ele alınmakla yetinilmektedir.

Teknokrat Nedir

Teknokrat (Tanım 1) : Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve teknisyenlere ekonomik hayatın denetimini bırakmayı öngören anlayışa verilen addır. Bu görüşü savunanların hareket noktası, kompleks ekonomik hayatta siyasilerin bu ekonomik yapıyı denetleyemez hale geldiği görüşüdür.

Terim, ilk kez 1919 yılında William Smith adındaki bir Amerikalı tarafından Sosyal Organizasyon Teorisi ve Ulusal Endüstri Management Sistemi adı altında tarif edilmiş ve geliştirilmiştir. Daha çok Büyük Bunalım’ın egemen olduğu 1929 sonrasında zemin bulmuştur; günümüzde ise sadece ansiklopedik yaklaşımlarda ele alınmakla yetinilmektedir.

Teknokrat (Tanım 2) : Teknokrasi, alınan kararları bireylerin veya kitlelerin ihtiyaçları değil, mevcut teknik imkanların etkilediği yönetim modelidir.