On bir ayın sultanı ramazanın gelmesini haber veren, kazançlı günler olan üç aylar girdi. Üç aylar maneviyat yönünden kar sağlanabilecek olan vakitlerdir. Üç Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Üç Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

On bir ayın sultanı ramazanın gelmesini haber veren, kazançlı günler olan üç aylar girdi. Üç aylar maneviyat yönünden kar sağlanabilecek olan vakitlerdir.

Bu mübarek vakitlerde yapılan birçok ibadet daha karlı oluyor.
Üç ayların birincisi olan Recep ayında kılınacak namazlar var. Ve bu ayda oruç tutmak da oldukça sevaplı. Bu ayla ilgili hadisler vardır. Şöyle ki;

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivatet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.)şöyle buyurdu:
”Kim Receb ayının yirmi yedinci gününde oruç tutarsa ,altmış ay oruç tutmuş gibi ecir alır.Cebrail (a.s)’in,bana vahiy getirdiği ilk gece, o gecedir.”

Ashabtan birisi sevgili peygamber (s.a.v)’ den şefaat istedi.Sevgili peygamber (s.a.v.), de ona :
”Böyle tembelce şefaat isteyeceğinize ,Receb ayında oruç tutunuz” buyurdu.
”Nasıl tutalım, ey Allah’ın Resulü?”
”Şayet Receb ayında 5 gün , Şa’ban ayında 10 gün oruç utarsanız,Ramazan-ı Şerif’in ortasına geldiğiniz vakit ,Allahü Teala üzerinizde hiçbir günah bırakmaz.”

Recep ayı gibi diğer Şaban ayı da mübarektir ve namazlarımızı kaçırmadan kılıp, kazalarımızı kılıp,Allah rızası için sadaka verip bol bol Allah’ı tefekkür ederek zaman geçirmeliyiz.
Bu aylar da oruç tutmak Ramazan ayı na hazırlık olacaktır.

Âişe-i Sıddîka -radıyallâhu anhâ- Ebû Seleme’ye tahdîs edip, şöyle demiştir:
“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hiçbir ayda Şabandakinden daha çok nafile oruç tutmazdı. Çünkü Ne-biyy-i Zişan, Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. Ve:
«Amellerden (devam etmeye) gücünüzün yeteceği miktarı alınız. Çünkü Allah, sizlerden (amelden) bıkmadıkça (se-vâb vermekten) bıkmaz.» buyururdu.

Şaban ayın da da oruç tutmak çok faziletlidir.

Peygamber Efendimizin bu ayda peş peşe oruç tuttuğunu Hz Aişe’den nakledilmiştir.

uc_aylari_nasil_degerlendirmeliyiz