Özellikle üniversite ve önlisans okuyan öğrencileri ilgilendiren ders geçme notları vardır. Üniversitelerde derslerinizi geçmeniz için sayısal puanlar yerine harf puanları veriliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor. işte üniversitelerin ders geçme notları

Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Puan Başarı Notu Katsayı

90 – 100 AA 4.00 Mükemmel
85 – 89 BA 3.50 Pekiyi
80 – 84 BB 3.00 İyi
75 – 79 CB 2.50 Yeterli
65 – 74 CC 2.00 Geçer
58 – 64 DC 1.50 Koşullu Başarılı/Başarısız
50 – 57 DD 1.00 Koşullu Başarılı/Başarısız
40 – 49 FD 0.50 Başarısız
39 ve altı FF 0.00 Başarısız

D Devamsız E Eksik N Girmedi G Geçer K Kalır S Süren Çalışma

Yukarıda belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.
Bir dersten (DD) veya (DC) notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) veya (DD) harf notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için o yarıyıl veya izleyen yarıyıl not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Aksi halde (DC) ve (DD) harf notu alınan dersler tekrarlanmak zorundadır.
Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.
(D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
(E) harf notu: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.
(N) harf notu: E harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak dönüşür.
(G) harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında geçen öğrencilere (G) harf notu verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(K) harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı göstermeyen öğrencilere (K) harf notu verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
Öğrenci değişimi yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi Senatoca belirlenen esaslar çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından

bir çok üniversitede değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerden not nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabıda genel olarak % 40 vize ve % 60 final olarak hesaplanıyor. Ayrıca bazı üniversitelerde yaz okulu bazılarında ise bütünleme sınavlarıyla notları düzeltmek mümkün olabiliyor.

universitelerin-ders-gecme-notlari