Bir oyun açtınız ve size d3dx9_43.dll gibi bir hata aldınız. İşte bu gibi hatalar aldığınızda yapacağınız işlem şudur

Öncelikle belirtelimki genel olarak windows xp de dahil tüm windows serilerinde dll dosyalarının

C:\\windows\system32\

dizini altına atılması gerekmektedir. eğer hata almaya devam ederseniz alternatiflerle şunlar olabilir

C:\windows\

dizini
veya eğer oyunda hata alıyorsanız oyunun

c:\program files\*****oyun****\ dizini altına atabilirsiniz

DLL Nedir?
DLL (Dynamic Link Library) yani dinamik link kütüphaneleri olarak isimlendirilen dosyalar Windows’un en önemli parçalarından birisidir. Bir DLL dosyası .exe gibi çalıştırılabilir bir programın icrası anında çağırabileceği fonksiyonları barındırmaktadır.

Yani diğer bir değişle dll, programların dinamik olarak bağlantı kurabileceği fonksiyonların bir kütüphanesidir.

Bağlantılar statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

1-) Statik bağlantılar icra sırasında değişmezler ve programınızın icrası sırasında kütüphane içindeki
fonksiyonlara erişim için gerekli tüm adres bilgileri icra edilebilir dosya derlendiği sırada
belirlenmiştir ve sabittir.

2-) Dinamik bağlantılar ise sadece gerektiği zaman kurulurlar. Eğer programınız ihtiyaç duyduğu bir
fonksiyonu kendi içinde bulamazsa o zaman Windows gerekli dll’i yükler ve içindeki fonksiyonları
programınızın emrine verir. Bu sırada Windows dll içindeki tüm fonksiyonların adreslerini çözümler
ve dinamik olarak programınız arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

Tabi burda açıklama değil eğer bilgisayarımızda eksik bir dll dosyası hatası verirse aşağıdaki sitelerden
eksik olanı bulabilirsiniz…

Birkaç Site

http://www.dll-files.com/

http://www.dlldll.com/

http://www.dlldepo.com/