Kurban Bayramının bulunduğu ayda bulunan zilhicce ayı çok faziletli bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin önemi büyüktür. Zilhicce hac ibadetinin yapıldığı bir aydır. Zilhicce Ayının Önemi Nedir?

Zilhicce Ayının Önemi Nedir?

Kurban Bayramının bulunduğu ayda bulunan zilhicce ayı çok faziletli bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin önemi büyüktür. Zilhicce hac ibadetinin yapıldığı bir aydır.
Zilhicce ayının başlarında oruç tutmak odukça faziletlidir.

Zilhicce ayının bir önemi de eşhuru hurum olmasıdır. Yani zilhicce ayı haram aylardan birisidir.Cahiliye devrinde haram aylar olan Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarında savaşmak Kuran-ı Kerimde ayetle yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimiz (sav) zilhicce ayında yapılan ibadetlerin diğer aylardan daha kıymetli olduğunu bildirmiştir.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİNİ ANLATAN HADİSLER

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir. [Beyheki]

Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer. [Ramuz]

Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.

Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.[R. Nasıhin]

Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez. [T. Gafilin]

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. [Ebul Berekat]

Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir. [Beyheki]

zilhiccenin_onemi_nedir