Kurban Bayramının bulunduğu aya Zilhicce ayı denir.Bu ay çok önemli bir aydır. Bu ayda yapılacak bazı nafile ibadetler vardır. Zilhicce Ayının Önemi Nedir? Zilhicce Ayında Yapılacak Nafile İbadetler

Zilhicce Ayının Önemi Nedir? Zilhicce Ayında Yapılacak Nafile İbadetler

Kurban Bayramına denk gelen aya Zilhicce denir.

Bu ayda yapılacak bazı nafile ibadetler vardır.

Zilhiccenin ilk on gününde yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

Bu hususta bazı hadisler vardır.

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir. [İbni Mace]

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, yedi yüz misli sevab verilir. [Beyheki]

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır. [R. Nasıhin]

Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez. [T. Gafilin]

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. [Ebul Berekat]

Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir. [Beyheki]

Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. [Taberani]